Thế nào là giáo viên chủ nhiệm giỏi?

Thế nào là giáo viên chủ nhiệm giỏi?
(GDVN) - Những giáo viên bước ra từ hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” đã thật sự giỏi chưa? Câu trả lời phần nhiều là chưa? Vì sao lại có chuyện vô lý như thế?