Quy định mới về Hội thi giáo viên giỏi từ năm 2020

04/01/2020 06:42
BÙI NAM
(GDVN) - Thông tư mới ban hành về Hội thi giáo viên giỏi có hiệu lực từ 12/02/2020. Theo Thông tư trên, Hội thi giáo viên giỏi sẽ có rất nhiều điểm mới.

Sau nhiều tháng ban hành dự thảo để lắng nghe đóng góp của nhân dân về hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, đến ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Hội thi giáo viên giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (sau này xin gọi chung là Hội thi giáo viên giỏi).

Thông tư trên có hiệu lực từ 12/02/2020. Theo Thông tư trên, Hội thi giáo viên giỏi sẽ có rất nhiều điểm mới.

Lễ tổng kết Hội thi và trao giải giáo viên dạy giỏi (Ảnh minh họa: Ngọc Pháp - Tấn Ngọc).
Lễ tổng kết Hội thi và trao giải giáo viên dạy giỏi (Ảnh minh họa: Ngọc Pháp - Tấn Ngọc).

Về nguyên tắc của Hội thi giáo viên giỏi

Tại khoản 2 – Điều 2: Mục đích và nguyên tắc của Hội thi giáo viên giỏi

Nguyên tắc của Hội thi là dựa trên sự tự nguyện, không ép buộc, không tạo áp lực của giáo viên tham gia Hội thi.

Về chu kỳ Hội thi

Tại Điều 3: Các cấp tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham dự kỳ thi

1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:

a. Cấp trường: Được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do trường tổ chức (hiện nay là mỗi năm một lần).

b. Cấp huyện: theo chu kỳ 02 năm một lần (giống như hiện nay) do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

c. Cấp Tỉnh: Theo chu kỳ 04 năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Về công nhận giáo viên giỏi mầm non, phổ thông

Tại Điều 5: Công nhận giáo viên giỏi

Được công nhận giáo viên giỏi sau khi đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức Hội thi.

Có giáo viên một năm phải tham gia tới 3 Hội thi giáo viên giỏi
Có giáo viên một năm phải tham gia tới 3 Hội thi giáo viên giỏi

Sau khi được công nhận được bảo lưu như sau: cấp huyện, cấp trường bảo lưu 01 năm, cấp tỉnh bảo lưu trong thời gian 03 năm

Điều 6, 7: Nội dung, tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên giỏi mầm non, phổ thông

1. Nội dung:

- Thực hành một hoạt động giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi tại nhóm, lớp đang giảng dạy và được báo trước tối đa 02 ngày

- Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trong thời gian không quá 30 phút

2. Tiêu chuẩn: Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Nếu dự thi cấp huyện phải đạt giáo viên giỏi cấp trường ở năm trước liền kề hoặc năm đang dự thi; nếu dự thi cấp tỉnh phải đạt giáo viên giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc đạt cấp huyện năm tham gia dự thi.

Đối với giáo viên trung học phổ thông: Nếu dự thi cấp tỉnh phải đạt cấp trường 02 năm trước liền kề hoặc đạt ở năm tham dự kỳ thi.

Về Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc phổ thông

Điều 8: Nội dung, tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi phổ thông

1. Nội dung:

-  Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết trải nghiệm) tại lớp đang dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

- Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chủ nhiệm không quá 30 phút.

Về tiêu chuẩn giống như đối với hội thi giáo viên giỏi phổ thông.

Trên đây là một trong số những điểm mới Hội thi giáo viên giỏi, hy vọng khi thực hiện sẽ tránh áp lực cho giáo viên.

BÙI NAM