Giáo viên nghỉ ốm đau bao nhiêu ngày/năm thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi?

23/08/2023 06:42
Minh Khôi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường hợp giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đang nghỉ ốm đau trong thời gian hưởng chế độ thì vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Đây là thắc mắc của một số giáo viên về việc nghỉ ốm đau, nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có được nhận phụ cấp ưu đãi nghề hay không? Nếu nghỉ quá bao nhiêu ngày thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Bài viết hôm nay xin được cung cấp cho bạn đọc thông tin tham khảo về những vấn đề trên.

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Quy định về mức hưởng phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non, phổ thông

Theo khoản 1 mục 2 Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định về mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo như sau:

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã;trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ.

Nghỉ việc do ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

“Điều kiện áp dụng

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V.07) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo;

b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Theo đó, giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập có thời gian nghỉ ốm đau vượt quá thời hạn theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Trường hợp giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đang nghỉ ốm đau trong thời gian hưởng chế độ thì vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Giáo viên nghỉ ốm đau hơn 180 ngày sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày cụ thể như sau:

“Thời gian hưởng chế độ ốm đau

...2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, giáo viên nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được hưởng tối đa là 180 ngày.

Giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi trong thời gian 180 ngày này, còn nếu như qua thời gian này giáo viên vẫn phải nghỉ việc để chữa bệnh thì số ngày vượt quá 180 ngày (tức tính từ ngày 181 trở đi) thì giáo viên đó sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Các trường hợp khác được căn cứ vào Điều 26 và 27 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số: 58/2014/QH13, thời gian nghỉ chế độ ốm đau của người lao động dựa vào điều kiện làm việc và tình trạng ốm đau:

Trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường:

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm sẽ được nghỉ 30 ngày.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm được nghỉ 40 ngày.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên được nghỉ 60 ngày.

Trường hợp làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khu vực có trợ cấp vùng tối thiểu là 0.7 sẽ được nghỉ ốm đau:

Lao động tham gia bảo hiểm xã hội dưới 15 năm được nghỉ tối đa 40 ngày.

Lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm được nghỉ tối đa 50 ngày.

Lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên được nghỉ tối đa 70 ngày.

Số ngày nghỉ ốm đau đối với giáo viên trong trường hợp này sẽ tính cả các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Minh Khôi