Hà Nội: Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung tâm giáo dục thường xuyên

17/04/2024 11:45
Thi Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm học 2024-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 11.540 học viên. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có quyết định số 851/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025.

Theo đó, năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 259 lớp và 11.540 học viên. Cụ thể như sau:

c1.jpg
Chỉ tiêu tuyển sinh của 29 cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định.

Năm học trước, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội tuyển 229 lớp và 10.305 học viên. Như vậy, năm nay, Hà Nội tăng thêm 30 lớp và 1.235 học viên trong kỳ tuyển sinh lớp 10 vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quy định về tuyển sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là người đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình xóa mù chữ, Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

Đối tượng người học đã có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông nếu có nguyện vọng vào học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (không thực hiện kiểm tra, đánh giá lại) để tăng cường kiến thức tham gia kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì giám đốc Trung tâm căn cứ khả năng đáp ứng, sắp xếp lớp học, quyết định để học viên được học tập để ôn tập lại kiến thức.

Đối với việc tuyển sinh vào các lớp không phải lớp đầu cấp, nếu người học có học bạ thể hiện kết quả học tập đạt yêu cầu và được lên lớp thì Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sắp xếp cho học lớp tiếp theo.

Thi Thi