Hà Nội có thêm 66 trường được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục

02/02/2023 06:35
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành quyết định về việc cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 66 trường.

Trong đó có 17 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông. Cụ thể như sau:

Công nhận 20 trường đạt cấp độ 3, trong đó có 07 trường mầm non, 05 trường tiểu học, 07 trường trung học cơ sở, 01 trường trung học phổ thông;

Công nhận 45 trường đạt cấp độ 2, trong đó có 10 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 22 trường trung học cơ sở, 03 trường trung học phổ thông;

Công nhận 01 trường trung học phổ thông đạt cấp độ 1.

Hà Nội có thêm 66 trường được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ảnh 1
Hà Nội có thêm 66 trường được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ảnh 2
Hà Nội có thêm 66 trường được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ảnh 3
Hà Nội có thêm 66 trường được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ảnh 4
Hà Nội có thêm 66 trường được cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ảnh 5

Danh sách các trường được cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục năm 2022 đợt 6

Quyết định được ký ban hành ngày 13/1/2023 và có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Anh Trang