Hà Nội: Thêm 64 trường được cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng GD

01/01/2023 07:29
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 64 trường đợt 4 năm 2022.

Căn cứ báo cáo đánh giá ngoài và xét đề nghị công nhận của đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo các Quyết định số 725/QĐ-SGDĐT ngày 10/5/2022, số 1105/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2022, số 1479/ QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2022, số 1725/ QĐ-SGDĐT ngày 28/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 64 trường, trong đó có 32 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 01 trường trung học phổ thông, cụ thể:

Công nhận 24 trường đạt cấp độ 3, trong đó có 15 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở.

Công nhận 39 trường đạt cấp độ 2, trong đó có 17 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 08 trường trung học cơ sở.

Công nhận 01 trường trung học phổ thông đạt cấp độ 1.

Danh sách các trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng đợt 4 năm 2022

Danh sách các trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng đợt 4 năm 2022

Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng; trưởng các phòng có liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Anh Trang