Hà Nội: HS có thể chọn thi ngoại ngữ bất kỳ nếu tuyển sinh lớp 10 học tiếng Nhật

16/03/2023 06:36
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Tuyển sinh vào lớp 10 học tiếng Nhật, thí sinh có thể chọn một ngoại ngữ bất kỳ trong phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 để làm bài thi. 

Theo Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 ban hành ngày 13/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 học tiếng Nhật ngoại ngữ 1; song ngữ tiếng Pháp và tăng cường tiếng Pháp; tuyển sinh vào lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 học tiếng Nhật ngoại ngữ 1

Đối tượng dự tuyển là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bổ túc trung học cơ sở, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Học đủ 4 năm ngoại ngữ tiếng Nhật (được thể hiện trong học bạ cấp trung học cơ sở) tại các trường trung học cơ sở.

Học sinh đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào ba trường trung học phổ thông công lập theo thứ tự nguyện vọng: nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc 2 trong 3 trường: Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Kim Liên, Trung học phổ thông Việt Đức. Nguyện vọng còn lại phải thuộc khu vực tuyển sinh của học sinh.

Lưu ý, trong "Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024", học sinh phải chọn ngoại ngữ là tiếng Nhật trong mục: "Ngoại ngữ đăng ký học tại trung học phổ thông). Tuy nhiên, học sinh có thể chọn một ngoại ngữ bất kỳ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn) để làm bài thi môn ngoại ngữ.

Học sinh không trúng tuyển vào lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 được xét tuyển vào lớp tiếng Anh tại các nguyện vọng đã đăng ký theo quy định.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp

Học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 được dự tuyển vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp tại một trong hai trường: Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trung học phổ thông Chu Văn An khi đảm bảo các yêu cầu về xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm cấp trung học cơ sở đạt loại Khá trở lên. Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở đạt loại Khá trở lên. Xếp loại công nhận tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên. Có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024.

Phương thức tuyển sinh căn cứ vào kết quả bài thi 03 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (điểm thi), kết quả kỳ thi tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp tại cấp trung học cơ sở (điểm Pháp ngữ) và điểm ưu tiên theo quy chế.

Kết quả trúng tuyển lấy theo điểm xét tuyển vào lớp song ngữ tiếng Pháp từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường.

Điểm xét tuyển = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 01 lớp. Với điều kiện tuyển sinh là học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Xếp loại tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp trung học cơ sở từ loại Trung bình trở lên.

Có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Có đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức (không học các môn khoa học bằng tiếng Pháp)

Tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

Thực hiện phương thức tuyển thẳng và thi tuyển đối với tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.

Cụ thể, với tuyển thẳng, thực hiện theo đúng Điều 7 của Quy chế tuyển sinh và khoản 2, Điều 11 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với thi tuyển, học sinh là những người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha/mẹ/người giám hộ có nơi thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh thuộc 13 xã miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025). Thí sinh dự thi các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến/trực tiếp) từ ngày 10/7/2023 - ngày 12/7/2023. Nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông hoặc trường trung học phổ thông tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2023 - 22/7/2023.

Ngọc Mai