Hà Nội hướng dẫn thanh, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp THCS

08/04/2023 06:36
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn hoạt động thanh tra, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn hoạt động thanh, kiểm tra nhằm mục đích chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm (nếu có), kịp thời đề ra các giải pháp góp phần vào công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở đảm bảo đúng thực chất năng lực học tập của học sinh, kết quả giảng dạy của giáo viên và công tác quản lý của các cơ sở giáo dục.

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Đồng thời, đảm bảo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có cấp trung học cơ sở đều được thanh tra, kiểm tra về công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thanh tra, kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Về nội dung kiểm tra, đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã: kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Việc tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của các cơ sở giáo dục trên địa bàn (thành phần, số lượng, tiêu chuẩn Chủ tịch và các thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp).

Ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho người học và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho người được công nhận. Lưu trữ hồ sơ công nhận tốt nghiệp theo quy định, lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của pháp luật và lưu trữ. Cấp bằng và bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Đối với các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam và các trường phổ thông cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và địa phương xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023.

Việc thực hiện chương trình, biên chế năm học, kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại người học theo quy định của Bộ. Hướng dẫn ôn tập cho người học đã học hết chương trình trung học cơ sở từ những năm học trước có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp (nếu được yêu cầu).

Hướng dẫn người học lập hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp, giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Tiếp nhận đơn đăng ký và hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của người chưa tốt nghiệp ở kỳ thi hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước.

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại đơn vị. Công bố danh sách người học được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sau khi có quyết định công nhận của trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, tổ chức phát bằng tốt nghiệp. Lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức thực hiện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian thanh tra, kiểm tra hoàn thành trước ngày 25/5/2023.

Với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, thời gian kiểm tra do Phòng quyết định dựa trên lịch xét tốt nghiệp trung học cơ sở tại Công văn số 831/SGDĐT-QLT.

Báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất ngay sau khi có sự việc phát sinh. Ngoài ra, báo cáo kết quả kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở) ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngọc Mai