Hải Phòng: ngành Giáo dục phấn đấu đi đầu trong chuyển đổi số của thành phố

26/02/2022 06:38
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, ngành Giáo dục Hải Phòng hướng tới ứng dụng chữ ký số, phấn đấu đi đầu trong chuyển đổi số của thành phố

Ngày 24/2, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị về việc triển khai số hóa sổ điểm và học bạ nhằm đổi mới phương thức quản lý giáo dục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành giáo dục và vấn đề pháp lý triển khai chữ ký số trong học bạ điện tử.

Tới dự Hội nghị có ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2020-2021, Sở đã triển khai sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành.

Quy trình thực hiện từ giáo viên nhập điểm vào hệ thống, sau đó nhà trường in sổ điểm và học bạ, chuyển ký (tay) và đóng dấu đỏ xác nhận.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng báo cáo tại hội nghị (Ảnh: CTTĐT)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng báo cáo tại hội nghị (Ảnh: CTTĐT)

Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến triển khai sử dụng chữ ký số để xác thực hồ sơ điện tử của ngành, ngành Giáo dục Hải Phòng nhận thấy một số thuận lợi như: hành lang pháp lý nền tảng đã công nhận tính pháp lý của chữ ký số đối với hồ sơ điện tử.

Các thông tư mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên…cho phép sử dụng hồ sơ điện tử thay thế cho các loại hồ sơ giấy.

Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, các thông tư trên cho phép sử dụng hồ sơ điện tử nhưng không đề cập đến vấn đề xác thực hồ sơ.

Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý không đề cập đến các giao thức kết nối liên thông dữ liệu và vấn đề xác thực hồ sơ điện tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chưa ban hành thông tư quy định/hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các hồ sơ điện tử của ngành.

Theo đó, cơ sở dữ liệu hiện tại của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chưa cho phép ký số.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường nhấn mạnh, việc triển khai chữ ký số sớm là thách thức đặt ra, nhưng cũng là cơ hội để Hải Phòng trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong chuyển đổi số (Ảnh: CTTĐT)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường nhấn mạnh, việc triển khai chữ ký số sớm là thách thức đặt ra, nhưng cũng là cơ hội để Hải Phòng trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong chuyển đổi số (Ảnh: CTTĐT)

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường mong muốn cán bộ, lãnh đạo, giáo viên các nhà trường thống nhất quyết tâm vượt qua khó khăn là ngành đi đầu trong chuyển đổi số của thành phố, đặc biệt khi ngành đã có sẵn hệ thống cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược có tính đột phá, tạo ra những thay đổi quan trọng cho ngành Giáo dục.

Đây là công việc cần làm ngay, làm sớm với một quyết tâm cao, trên cơ sở thay đổi nhận thức và biện pháp thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, xây dựng lộ trình rà soát, chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu ngành, hướng tới tích hợp đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Đồng thời, sớm triển khai chữ ký số, chuyển học bạ sang dữ liệu điện tử, triển khai hạ tầng và các giải pháp công nghệ liên quan để đưa chữ ký số vào sử dụng hiệu quả.

Việc triển khai chữ ký số sớm là thách thức đặt ra, nhưng cũng là cơ hội để Hải Phòng trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong chuyển đổi số.

PHẠM LINH