Ký kết hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục tại Hải Phòng

16/07/2021 18:28
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng Sở Thông tin và Truyền thông ký biên bản hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo.

Chiều 16/7, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã diễn ra hội nghị “Ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh:

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/06/2020 nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Theo đó, Giáo dục là 1 trong 8 ngành, lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số trước.

Chuyển đổi số là một động lực không thể chối cãi cho quá trình cách mạng hóa các ngành công nghiệp, sáng tạo lại sản phẩm, định nghĩa lại dịch vụ và định hình lại cách làm việc của chúng ta”.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lã Tiến)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lã Tiến)

Theo người đứng đầu ngành Giáo dục Hải Phòng, trong bối cảnh dịch Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu, ảnh hưởng tới tất cả các mặt của đời sống, kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

Trong nguy có cơ, Hải Phòng đã nhanh chóng tận dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo để triển khai việc dạy - học trực tuyến, đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập, nền tảng đầu tiên của chuyển đổi số trong giáo dục thành phố Cảng.

Từ đây, giáo viên, học sinh Hải Phòng cùng đóng góp và được chia sẻ với hệ thống cả nước hơn 7.000 bài giảng E-learning và gần 200 đầu sách giáo khoa được số hóa thông qua internet.

Cũng từ Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thực hiện việc kết nối tổng thể các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố với các cơ quan quản lý (với những thông tin quản lý mang đặc thù và nhu cầu riêng của Hải Phòng);

Đồng thời đánh mã định danh và số hóa thông tin hồ sơ của hơn 500.000 học sinh, hồ sơ của hơn 32.000 giáo viên thuộc gần 1.000 cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn thành phố.

Từ đó, hệ thống này đã hỗ trợ đắc lực công tác thống kê, báo cáo trong toàn ngành; giúp các cấp quản lý ban hành chính sách quản lý có hiệu quả, đánh giá hiện trạng thừa thiếu giáo viên ở các nhà trường theo từng cấp học, địa phương, môn học từ đó xây dựng lên bức tranh tổng thể toàn ngành giáo dục.

Nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của chuyển đổ số trong giáo dục còn hạn chế, cần phải xác định rõ chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là về đổi mới hay công nghệ, nó còn là vấn đề văn hóa và con người.

Thông qua việc số hóa kinh nghiệm học tập, cả giáo viên và học sinh có thể cải thiện kỹ năng của mình, với một mục tiêu chung: tạo ra một quy trình giáo dục hấp dẫn, hiệu quả hơn và tiến tới cá nhân hóa với mọi học sinh, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời.

Chính vì lẽ đó, việc ký kết biên bản đánh dấu sự hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Giáo dục và Đào tạo tại lĩnh vực chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.

Những chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số sẽ định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục số tại Hải Phòng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Kế hoạch số 227 ngày 21/9/2020 về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Phó giáo sư Lê Quốc Tiến nói.

Ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá cao việc ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa 2 sở (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá cao việc ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa 2 sở (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá rất cao việc ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng.

“Đây là sự nghiêm túc thực hiện chủ trương của 2 Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và truyền thông) và của thành phố Hải Phòng.

Việc ký kết này sẽ giúp hỗ trợ cho ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong thời gian tới, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng.

Tôi tin tưởng với nền tảng cơ sở dữ liệu mà Hải Phòng đã triển khai thì tới đây các hoạt động, mảng quản lý về giáo dục sẽ được cải thiện tích cực.

Tôi chúc chương trình hợp tác giữa hai sở sẽ phát huy tác dụng đi vào thực chất, hỗ trợ tích cực cho ngành Giáo dục và Đào tạo”, ông Nguyễn Sơn Hải nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng ký biên bản hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo (Ảnh: Lã Tiến)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng ký biên bản hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo (Ảnh: Lã Tiến)

Theo biên bản hợp tác giữa 2 sở về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo có 6 nội dung, gồm:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông hợp tác, ưu tiên thúc đẩy triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, hướng đến thực hiện thành công Quyết định số 749 ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 227 ngày 21/9/2020 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

2. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số tham gia hỗ trợ, phối hợp thực hiện chuyển đối số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục.

4. Hai bên phối hợp đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Hai bên phối hợp đánh giá, công bố các nền tảng chuyển đổi số áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Hải Phòng.

5. Hai bên phối hợp triển khai kết nối các cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng với một số cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển nhân lực công nghệ thông tin, nhân lực chuyển đổi số; triển khai Đề án Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng (Ảnh: Lã Tiến)

Tại hội nghị, ông Lương Hải Âu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết: “Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Kế hoạch số 227 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 21/9/2020 về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, mục tiêu đặt ra là Hải Phòng đứng trong tốp 15 tỉnh, thành phố đi đầu cả nước về chỉ số phát triển chính quyền số.

Để thực hiện điều này, cần có sự tập trung rất cao về nguồn lực, trong đó những nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số đó là: chuyển đổi nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin và nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

Ba trụ cột của chuyển đổi số là xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số.

Chúng tôi xác định, nhiệm vụ đầu tiên đặt ra là chuyển đổi nhận thức, trong đó vai trò của ngành giáo dục đào tạo là hết sức quan trọng.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông cam kết đồng hành cùng Sở Giáo dục và Đào tạo để đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục đào tạo, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng chuyển đổi số mà ngành Giáo dục đề ra.

Góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

LÃ TIẾN