Hai trường đại học ở TP.HCM điều chỉnh mức học phí, tiền đã thu sẽ cấn trừ

06/01/2023 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Ngân hàng và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo điều chỉnh mức thu học phí của năm học này.

Ngày 5/1/2023, hai trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đại học Ngân hàng và Trường Đại học Luật vừa có thông báo điều chỉnh mức học phí của năm học 2022 – 2023.

Tại Trường Đại học Ngân hàng: Mức học phí điều chỉnh sẽ áp dụng cho tất cả các khóa đào tạo, hệ đào tạo đang học tập tại trường. Mức học phí được điều chỉnh sẽ bằng với mức học phí được áp dụng trong năm học 2021 – 2022.

Hai trường đại học ở TP.HCM điều chỉnh mức học phí, tiền đã thu sẽ cấn trừ ảnh 1

Mức điều chỉnh học phí tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Việc quyết định này của trường nhằm thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành vào ngày 20/12/2022 vừa qua, nhằm thực hiện việc không tăng học phí ở tất cả các cơ sở giáo dục công lập, từ mầm non cho đến đại học.

Hai trường đại học ở TP.HCM điều chỉnh mức học phí, tiền đã thu sẽ cấn trừ ảnh 2

Mức điều chỉnh học phí của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Hai trường đại học ở TP.HCM điều chỉnh mức học phí, tiền đã thu sẽ cấn trừ ảnh 3

Mức điều chỉnh học phí của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Hai trường đại học ở TP.HCM điều chỉnh mức học phí, tiền đã thu sẽ cấn trừ ảnh 4

Mức điều chỉnh học phí của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Hai trường đại học ở TP.HCM điều chỉnh mức học phí, tiền đã thu sẽ cấn trừ ảnh 5

Mức điều chỉnh học phí của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: NTCC)

Nhà trường lưu ý, những sinh viên đã đóng học phí của học kỳ 1 thì số tiền chênh lệch sẽ được cấn trừ vào học kỳ kế tiếp. Còn đối với những sinh viên đã đóng hết học phí của học kỳ cuối thì sẽ được hoàn trả số tiền dư học phí trực tiếp cho người học.

Tại Trường Đại học Luật: Mức học phí mới mà nhà trường vừa thông báo bằng với mức học phí mà nhà trường thu trong năm học trước. Nhiều ngành sẽ được giảm học phí chỉ còn bằng 1/2 so với công bố trước đây.

Theo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, việc làm này của nhà trường cũng nhằm thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành ngày 20/12/2022 vừa qua.

Nhà trường khẳng định rằng sẽ tính toán lại toàn bộ học phí của sinh viên, học viên trong nhà trường căn cứ vào mức học phí mới.

Với sinh viên nào đã đóng học phí của học kỳ 1, trường sẽ thực hiện việc cấn trừ học phí chênh lệch vào học kỳ 2 của năm học này và năm học tiếp theo.

Hai trường đại học ở TP.HCM điều chỉnh mức học phí, tiền đã thu sẽ cấn trừ ảnh 6

Mức học phí từng ngành theo lộ trình từng năm của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh từng công bố (ảnh: NTCC)

Với những sinh viên, học viên đã đóng hết học phí của học kỳ cuối, trường sẽ hoàn trả tiền học phí chênh lệch vào tài khoản cá nhân của các em, sau khi nhà trường tính toán chính xác số tiền mà các em đã đóng.

Trước đó, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo, năm học 2022 – 2023 là năm học đầu tiên nhà trường áp dụng mức thu học phí mới theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với mức thu tăng mạnh.

Trong đó, cao nhất ở hệ chất lượng cao sẽ có mức thu là 165 triệu đồng/năm, còn ở hệ đại trà sẽ có mức thu thấp nhất là 31,25 triệu đồng/năm học.

Tuy nhiên, với quyết định mới nhất là thu sẽ bằng với mức thu học phí của năm học 2021 – 2022, hệ chất lượng cao của trường sẽ có mức thu từ 36 đến 49,5 triệu đồng/năm, còn hệ đại trà sẽ có mức thu 18 triệu đồng/năm học.

Ngành có mức thu học phí cao nhất của trường là ngành Luật, hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh là 150 triệu đồng/năm học.

Việt Dũng