Báo Pháp tiếp tục đặt điều bêu xấu Kagawa vụ bạn gái đóng phim sex

08/08/2012 16:51 Việt Anh
(GDVN) - Chuyện “Shinj Kagawa cặp với bạn gái đóng phim cấp 3” đã được xác minh là không đúng sự thật. Tuy nhiên, một tờ báo Pháp vẫn ‘hồn nhiên’ đưa tin khẳng định diễn viên phim người lớn Ameri Ichinose chính là bạn gái của ngôi sao M.U.
Thông tin trên tờ Football365 của Pháp đăng ngày 7/8 khẳng định bạn gái Shinj Kagawa là diễn viên phim người lớn Ameri Ichinose.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Ameri Ichinose (ảnh) không phải bạn gái của Kagawa mà người yêu của tiền vệ M.U là Margaret Natsuki (còn gọi là Maggy), một MC rất nổi tiếng ở Nhật và chưa bao giờ đóng phim mát mẻ.
Việt Anh