'Bò mộng' Vieri nhảy nhót và ngã lăn quay trên Bước nhảy hoàn vũ

09/02/2012 07:29 Đỗ Âu
(GDVN) - "Bò mộng" Christian Vieri có một bài nhảy không đến nỗi nào trong chương trình Dancing With The Stars (Bước nhảy hoàn vũ) cho tới khi mất trớn và ngã lăn quay trên sàn.
Đỗ Âu