SVĐ Olympic nằm ở thủ đô London (Anh).
Thiết kế hiện đại.
Hoa được trồng xung quanh sân.
Luôn có người chăm sóc.
An ninh luôn được thắt chặt.
Thương Thương
Đang tải tin...