'Ngựa chứng' Balotelli tháp tùng bồ cũ Ronaldo đi mua sắm

01/10/2011 14:49 Mai Mai
(GDVN) - Sau khi chia tay Ronaldo, dường như Raffaella Fico đã tìm thấy được bến hạnh phúc mới mang tên Mario Balotelli.

Mai Mai