Nữ MC kênh Man City TV hút hồn cả fan... Man United

08/02/2012 10:10 H.Quân
(GDVN) - Natalie Pike là lý do kênh Man City TV thu hút một lượng người xem khá đông đảo, kể cả với những người không phải là CĐV.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
Nữ MC kênh Man City TV, Natalie Pike hút hồn cả fan... Man United.
H.Quân