Hiệp hội sắp tổ chức hội thảo: “Nguồn lực đầu tư cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ"

16/01/2023 16:44
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Dự kiến hội thảo khoa học quốc gia: “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ” sẽ diễn ra vào tháng 5 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”.

Cụ thể, Hội thảo do Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/05/2023 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Hội thảo: “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới” đã được tổ chức vào tháng 10/2022 tại Huế. (Ảnh: Ngân Chi)

Hội thảo: “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới” đã được tổ chức vào tháng 10/2022 tại Huế. (Ảnh: Ngân Chi)

Nội dung Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:

- Cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi vào việc đầu tư nguồn lực cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Đầu tư cho giáo dục đại học là đầu tư phát triển: Vai trò của Nhà nước về nguồn lực cho giáo dục đại học;

- Nguồn lực con người cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Nguồn lực ý tưởng cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Nguồn lực công nghệ cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ;

- Quyền tự chủ đại học và Nghị định 60 về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phát triển giáo dục đại học ngoài công lập trong thị trường dịch vụ giáo dục đại học;

- Triển khai mô hình PPP trong giáo dục đại học: Cơ hội, thách thức và rào cản;

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học;

- Các vấn đề liên quan.

Đại biểu tham dự Hội thảo bao gồm: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng; Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện; Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Các cơ quan nghiên cứu giáo dục; Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viện và các đối tượng có quan tâm.

Ban tổ chức hội thảo sẽ gửi mẫu đăng ký tham dự hội thảo đến Quý đại biểu vào tháng 4/2023.

Các bài báo cáo hội thảo gửi về Email: hiephoidhcdvn@gmail.com, hạn cuối vào ngày 02/4/2023.

Báo cáo tối đa 12 trang A4; font Times New Roman (unicode), cỡ chữ 14, lề trên 3.7cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 3cm; giãn dòng 1.15; Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15 và dịch ra tiếng Anh; Dưới tiêu đề ghi rõ thông tin tác giả: Học hàm, học vị - Họ tên – Đơn vị công tác – Địa chỉ liên hệ - Email – Số di động; Kỷ yếu hội thảo được in thành sách và có chỉ số ISBN.

Yêu cầu bài báo cáo có đầy đủ các nội dung: Phần tóm tắt (Abstract): bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 6 dòng; Phần từ khoá (Keywords): sử dụng 3-6 từ khoá; Nội dung báo cáo cần đánh số thứ tự các phần mở đầu, nội dung, kết luận, các mục và tiểu mục; Các từ tiếng nước ngoài để nguyên dạng, không phiên âm sang tiếng Việt; Danh mục Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…

Mọi vấn đề thắc mắc, đại biểu có thể liên hệ đến Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 3795 7159 (Văn phòng Hiệp hội)

Phạm Minh