Hòa Bình: Công bố tiêu chí chọn giáo viên, cán bộ cốt cán cấp THCS, THPT

13/09/2022 06:33
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GD&ĐT Hòa Bình đưa ra những tiêu chí đối với giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán cấp THPT và THCS năm học 2022-2023.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình có văn bản thông báo về việc kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán cấp trung học phổ thông và trung học cơ sở năm học 2022-2023.

Theo đó, kế hoạch nêu cụ thể về tiêu chí về phẩm chất, chuyên môn của ứng viên có nguyện vọng làm giáo viên, cán bộ cốt cán.

Với các đối tượng đã hoàn thành khóa bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán thuộc chương trình ETEP (Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) sẽ được ưu tiên.

Để lựa chọn giáo viên cốt cán cấp cơ sở, cấp tỉnh đòi hỏi ứng viên phải có 3-5 kinh nghiệm (3 năm đối với giáo viên cấp cơ sở; 5 năm đối với giáo viên cấp tỉnh) giảng dạy trong cấp học.

“Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán cấp trường. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán cấp trung học cơ sở cấp huyện/thành phố. Số lượng, thành phần được lựa chọn của mỗi bộ môn tùy thuộc vào đặc trưng nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị”, Sở Giáo dục và đào tạo thông tin về việc xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cấp cơ sở.

Hòa Bình: Công bố tiêu chí chọn giáo viên, cán bộ cốt cán cấp THCS, THPT ảnh 1

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Đối với cán bộ quản lý cốt cán phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng ở trường phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ số lượng cán bộ cốt cán như sau: Các phòng Giáo dục và Đào tạo có 3 cán bộ quản lý; riêng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình có 6 cán bộ quản lý. Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở có 1 cán bộ quản lý.

Nhiệm vụ, quyền lợi của giáo viên cốt cán

Thực hiện công tác tập huấn và bồi dưỡng theo sự phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với giáo viên cốt cán cấp huyện; tham gia các đợt tập huấn theo cụm trường với vai trò là báo cáo viên, tư vấn viên, trợ giảng và tham gia giảng dạy trực tiếp khi được phân công).

Tư vấn chuyên môn cho các giáo viên cùng chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo cấp trên về công tác chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Tham gia biên soạn tài liệu và đề thi đề xuất cho các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh; soạn bài tập nâng cao, chuyên đề môn học từ mức độ dễ đến mức độ khó dành cho giáo viên các bộ môn theo hướng dẫn của Sở; tham gia hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học cho học sinh.

Tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh (biên soạn, đề xuất nội dung về chuyên môn, hệ thống câu hỏi và đáp án, tham gia coi thi và chấm thi bồi dưỡng thường xuyên).

Được tham dự các hội nghị/hội thảo/giao lưu về công tác chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo sự phân công của Sở; được miễn viết bài viết thu hoạch và bài thi đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên hàng năm.

Nhiệm vụ, quyền lợi của cán bộ quản lý cốt cán

Hỗ trợ cán bộ quản lý trên địa bàn phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xây dựng kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.


Hòa Bình: Triển khai phổ biến chương trình GDTX cấp THPT đến toàn thể giáo viên

Phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục địa phương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc biên soạn tài liệu, học liệu; tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn; tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.

Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong quá trình tham gia, thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng Internet.

Được tham dự các hội nghị/hội thảo/giao lưu về công tác quản lý/chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo sự phân công của Sở; được miễn viết bài viết thu hoạch kết quả bồi dưỡng thường xuyên hàng năm.

Mạnh Đoàn