Hòa Bình tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy tích hợp

25/11/2022 10:22
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình có văn bản thông báo các đơn vị phối hợp để bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn tích hợp. 

Ngày 23/11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình - Bùi Thị Kim Tuyến đã kí văn bản thông báo về việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy các môn học tích hợp.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy các môn tích hợp, cụ thể như sau:

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố cần:

Phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học.

Hình ảnh minh họa. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Hình ảnh minh họa. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Căn cứ vào phân cấp quản lý để cử giáo viên đi bồi dưỡng theo đúng quy định (Danh sách giáo viên các huyện, thành phố đã đăng ký theo Công văn số 2367/SGDĐT-TCCB ngày 05/9/2022, có danh sách kèm theo).

Hình thức bồi dưỡng: Học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Nguồn kinh phí bồi dưỡng: Thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐBGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mức chi trả kinh phí bồi dưỡng: Theo Thông báo 117/TB-TTHTĐT&BD ngày 05/7/2022 của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình cần:

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học.

Thực hiện các quy trình, thủ tục để phối hợp với Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Mạnh Đoàn