Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam"

02/05/2019 06:12
Phạm Ngọc Lan
(GDVN) - Ngày 25/4, Đại học Tiền Giang phối hợp với Hiệp hội tổ chức Hội thảo khoa học năm 2019: “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam".

Ngày 25/4/2019, Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học năm 2019 với chủ đề: “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam”.

Đến dự có: Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam); Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam); Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo), Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Ngọc Hà (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường), cùng đại diện lãnh đạo các trường đại học và cao đẳng thuộc hiệp hội.

Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 1
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 2
Chủ trì Hội thảo gồm có Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ; Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn và Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Ngọc Hà.

Năm 2019, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức 02 hội thảo khoa học chuyên ngành cấp khu vực và quốc tế, nhằm tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà nghiên cứu trong nước.

Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực khoa học giáo dục và khoa học xã hội, đồng thời giới thiệu các công trình nghiên cứu của giảng viên Trường đến cộng đồng nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 3
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 4
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 5
Đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận như: “Cần thay đổi cơ chế quản trị để Việt Nam sớm có được các đại học đa lĩnh vực đích thực” của Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến; “Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học và một số khuyến nghị cho trường đại học công lập ở địa phương” của thầy Nguyễn Đặng Phương Truyền;

“Mô hình giáo dục đại học Mỹ trong phát triển nguồn nhân lực gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội” của thầy Trần Đức Cảnh; “Quản trị và tự chủ đại học: những đổi mới giáo dục thời kỳ hội nhập” của thầy Dương Trường Phúc”;

“Đổi mới quản trị đại học con đường thực hiện thắng lợi cơ chế tự chủ” của Tiến sĩ Phan Văn Nhẫn; “Đổi mối cơ chế quản trị đại học ở Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của thầy Lê Đức Thọ;

“Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính cho các trường đại học công lập ở Việt Nam” của Tiến sĩ Nguyễn Thạnh Vượng; “Hệ thống kiểm soát nội bộ - công cụ hỗ trợ tài chính cho các trường đại học công lập” của thầy Phan  Ngọc Nhã.

Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 6
Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Ngọc Hà phát biểu khai mạc Hội thảo.

Nội dung xoay quanh 5 vấn đề trọng tâm như: Tự chủ đại học và mô hình quản trị trường đại học theo hướng tự chủ đại học từ lý thuyết đến thực tiễn, những nguyên tắc cơ bản của quản trị đại học; quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học, mối quan hệ giữa trường đại học với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan; thực trạng về quản trị đại học tại các trường đại học nói chung và tại các trường đại học địa phương nói riêng trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay.

Kinh nghiệm về quản trị đại học tại các trường đại học công lập đã tự chủ và các trường đại học ngoài công lập, những thách thức trong quá trình triển khai mô hình hiện nay; mô hình quản trị đại học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tự chủ đại học.

Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 7
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 8
Các báo cáo viên trình bày tham luận tại Hội thảo.
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 9
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 10
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội thảo.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, "Buổi hội thảo nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để các trường đại học địa phương và các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nam Bộ giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực khoa học, giáo dục và quản trị đại học, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tự chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục trong cả nước và hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình quản trị đại học cho các trường đại học trong bối cảnh tự chủ hiện nay”.

Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 11
Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam).
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 12
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 13
Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 14

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) cho rằng: Quản trị đại học đã trở thành công cụ đòn bẩy quan trọng nhất để cải thiện chất lượng trong mọi lĩnh vực của giáo dục đại học.

Một mô hình quản trị đại học hiệu quả sẽ giúp cho các trường đại học, đặc biệt là đại học công lập, cải thiện và nâng cao được chất lượng giảng dạy và nghiên cứu nâng cao vụ thế và uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Hội thảo “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam" ảnh 15

Trải qua gần 14 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Tiền Giang là một trong những điểm sáng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh Tiền Giang và khu vực.

Các giảng viên của nhà trường đã phát huy nội lực tích cực, chủ động hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm trí tuệ, có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu cao của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ của nhà trường không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống và sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phạm Ngọc Lan