Hơn 2.000 vị trí việc làm cho sinh viên

Hơn 2.000 vị trí việc làm cho sinh viên
GDVN- Hàng ngàn sinh viên đã có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng đóng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.