Thưởng bằng tiền cho học trò, đúng hay sai?

Thưởng bằng tiền cho học trò, đúng hay sai?
(GDVN) - Thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện bằng tiền là đúng luật. Nếu thưởng bằng hiện vật khác vừa sai luật, vừa nảy sinh tiêu cực, nghi ngờ, khó thực hiện.

Sao con tôi không có giấy khen?

Sao con tôi không có giấy khen?
(GDVN) - Chuyện khen thưởng học sinh ở tiểu học luôn là câu chuyện buồn nhiều hơn vui kể từ khi áp dụng theo Thông tư 22.