Chỉ 2 trường quân đội tuyển 10% chỉ tiêu nữ

29/03/2021 06:14
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Quốc phòng tuyển 10% chỉ tiêu nữ cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành đào tạo ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự.

Theo quy định tại Điều 27, Thông tư tuyển sinh, trong tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự, các trường Quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển, gồm:

Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá);

Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh);

Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hoá, Sinh);

Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa);

Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh);

Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga);

Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

Ảnh minh họa: VTV

Ảnh minh họa: VTV

Quy định cụ thể về tổ hợp xét tuyển của các trường như sau:

Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và B00;

Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A01 và C00;

Học viện Khoa học quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01;

Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00, C00 và D01;

Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Tăng - Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

Ngoài ra, theo Quy định của Bộ Quốc phòng, chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ như sau:

- Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành đào tạo ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự;

- Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự;

Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển ít nhất 02 thí sinh.

Lưu ý: Năm 2021, không tuyển sinh đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần và ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng tại Học viện Khoa học quân sự.

Thùy Linh