“Kinh doanh có trách nhiệm” cần thiết đưa vào giảng dạy ở các trường kinh tế

05/11/2020 08:21
Phạm Ngọc Lan
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Kinh doanh có trách nhiệm” cần được thiết kế thành 1 bài giảng hoặc học phần để đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường đại học chuyên ngành kinh tế.

Từ ngày 26 đến ngày 28/10/2020 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (SD4B), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVNUC) tổ chức khóa tập huấn “Kinh doanh có trách nhiệm’’ cùng sự tài trợ của Ủy ban Nhân quyền Úc (AHRC).

Chương trình có nội dung trao đổi, chia sẻ nhằm năng cao nhận thức hiểu biết về quan hệ giữa kinh doanh trách nhiệm, Quyền con người và những khung tham chiếu liên quan.

“Kinh doanh có trách nhiệm” cần thiết đưa vào giảng dạy ở các trường kinh tế ảnh 1

Khóa tập huấn “Kinh doanh có trách nhiệm" diễn ra từ 26-28/10/2020 tại Khánh Hòa.

Lớp học đã thu hút được giảng viên đang giảng dạy các khoa, bộ môn về kinh tế, luật đến từ 20 trường đại học giảng dạy các chuyên ngành kinh tế như: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng…

“Kinh doanh có trách nhiệm” cần thiết đưa vào giảng dạy ở các trường kinh tế ảnh 2

Lớp học đã thu hút được giảng viên đang giảng dạy các khoa, bộ môn về kinh tế, luật đến từ 20 trường đại học giảng dạy các chuyên ngành kinh tế.

Sau 2 ngày được nghe các chuyên gia của Úc và Việt Nam giảng dạy và trao đổi, các học viên đã nắm đươc những vấn đề cơ bản về Quyền con người, các khuôn khổ quốc tế về kinh doanh có trách nhiệm, cách lồng ghép các vấn đề kinh doanh có trách nhiệm vào hoạt động giảng dạy ở một số trường đại học.

Sau khóa học, các học viên đều đánh giá chương trình rất bổ ích và cho rằng có thể lồng ghép vào giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế.

“Kinh doanh có trách nhiệm” cần thiết đưa vào giảng dạy ở các trường kinh tế ảnh 3

Hoạt động diễn ra trong khóa tập huấn.

Tuy nhiên về lâu dài và tăng tính hiệu quả trong thực tế thì “Kinh doanh có trách nhiệm” cần được thiết kế thành 1 bài giảng hoặc học phần để đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường đại học chuyên ngành kinh tế và sẽ mang lại nhiều hữu ích cho các sinh viên sau khi ra trường có thể nhanh chóng nắm bắt các xu thế phát triển mới, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Phạm Ngọc Lan