Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống khoa Quản lý văn hóa Trường ĐHVHNTQĐ

19/11/2022 08:35
Lan Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Buổi lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống khoa Quản lý văn hóa Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Ngày 18/11/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Khoa Quản lý Văn hóa (1992-2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, cộng tác viên Khoa Quản lý Văn hóa.

Đồng thời là dịp gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ học viên, sinh viên các khóa trên mọi miền Tổ quốc; ghi nhận, vinh danh những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên – sinh viên của Khoa Quản lý Văn hóa.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: MĐ)

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: MĐ)

Tiết mục biểu diễn các loại nhạc cụ của các học viên Lào thuộc khoa Quản lý văn hóa. (Ảnh: MĐ)

Tiết mục biểu diễn các loại nhạc cụ của các học viên Lào thuộc khoa Quản lý văn hóa. (Ảnh: MĐ)

Tiết mục ca múa nhạc sôi động. (Ảnh: MĐ)

Tiết mục ca múa nhạc sôi động. (Ảnh: MĐ)

Phát biểu buổi lễ, Đại tá, Thạc sĩ, Nhà giáo ưu tú, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật Quân đội nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Quản lý văn hóa luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm tới xây dựng, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng viên đủ tâm, tài, chuẩn trình độ, giỏi chuyên môn.

Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa 100% có trình độ Sau đại học, trong đó 36% có trình độ Tiến sỹ. Đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập ngày càng cao của giảng viên, học viên, sinh viên Khoa.

"Tại buổi lễ hôm nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Quân ủy trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ tổng tham mưu mà trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục chính trị, sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan trong và ngoài Quân đội; trân trọng ghi nhận và biểu dương các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ giảng viên, cộng tác viên qua các thời kỳ đã đóng góp công sức tâm huyết đào tạo ra nhiều thế hệ đội ngũ cán bộ nhân viên Văn hoá văn nghệ cho toàn quân, toàn quốc góp phần xây dựng Khoa Quản lý văn hóa vững mạnh và phát triển như ngày hôm nay.

Với sự nỗ lực không ngừng trong suốt 30 năm qua, tập thể và nhiều cán bộ giảng viên Khoa đã vinh dự nhận được nhiều bằng giấy khen các cấp, nhiều giải thưởng, thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động văn hoá nghệ thuật của Quân đội và quốc gia, quốc tế. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của các đồng chí", Hiệu trưởng nhà trường nói.

Đại tá, Thạc sĩ, Nhà giáo ưu tú, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật Quân đội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MĐ)

Đại tá, Thạc sĩ, Nhà giáo ưu tú, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật Quân đội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MĐ)

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật Quân đội cũng nhấn mạnh kỳ vọng và mong muốn của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường là cán bộ, giảng viên Khoa Quản lý Văn hóa tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cố gắng, quyết tâm, phấn đấu thực hiện tốt 5 định hướng cơ bản.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Kỷ yếu Hội thảo văn hóa toàn quốc”, nhất là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này; các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương; Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng về văn hóa, văn nghệ; "Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa của Chính phủ trong Quân đội”.

Đặc biệt quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với 2 nhiệm vụ trọng tâm với 3 trụ cột: Xây dựng nhà trường tiên tiến, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển hội nhập; cụ thể hóa sứ mạng mục tiêu, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường vào quá trình giáo dục, đào tạo.

Thứ hai, tiếp tục hướng về cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo. Tập trung nghiên cứu tham mưu đề xuất mở rộng, nâng cấp chuyên ngành đào tạo văn hóa văn nghệ quần chúng, thư viện, bảo tàng. Đặc biệt trước mắt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao cho Khoa triển khai thực hiện ngay ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trường Sĩ quan Chính trị, nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn văn hóa cơ sở cho học viên sĩ quan cấp phân đội.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chức năng trong Nhà trường, nhất là Ban Sau đại học, nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ; đồng thời nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, đáp ứng với yêu cầu nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hoá cấp quản lý, chiến lược của Quân đội và quốc gia.

Chú trọng nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu, bài giảng, cập nhật kiến thức mới, tiên tiến hiện đại ở trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng thực hành, thực tập, kiến tập thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân.

Ba là, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, đặc điểm, nghiên cứu đánh giá thực trạng, nhu cầu hoạt động văn hóa ở hệ thống các thiết chế văn hóa trong Quân đội, văn hóa cơ sở ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn chiến lược, đặc biệt ở các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường những chủ trương, biện pháp đào tạo nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên văn hóa cơ sở trong Quân đội có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Chủ động đề xuất mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên cho các thiết chế văn hóa trong toàn quân và một số nhà trường đào tạo sĩ quan cấp phân đội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, văn nghệ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian tới.

Thứ tư, chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất nội bộ. Đặc biệt quan tâm xây dựng chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tiếp tục nâng tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, phấn đấu sớm có cán bộ, giảng viên chuẩn học hàm Phó Giáo sư.

Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong Nhà trường, xác định rõ đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ, nhân viên văn hóa cơ sở trong Quân đội. Đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mặt trận văn hóa văn nghệ, bảo vệ nền tảng văn hóa tư tưởng của Đảng.

Thứ năm, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa sư phạm trong sáng, thân thiện, sinh động, hấp dẫn, động viên cổ vũ tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong khoa theo phương châm: Thầy gương mẫu, sáng tạo - Trò kỷ cương, trách nhiệm. Mở rộng liên kết, giao lưu với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong Nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương có liên quan, thật sự tiên phong đi đầu trong phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh”, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, xứng đáng là “nơi ươm trồng”, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa cơ sở hàng đầu cho Quân đội và đất nước.

Lan Chi