Lâm Đồng khôi phục phụ cấp thâm niên, thầy cô cảm ơn Tạp chí giáo dục Việt Nam

16/06/2021 14:20
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc 22.000 giáo viên bị cắt thâm niên ở tỉnh Lâm Đồng đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, đời sống của giáo viên.

Trong niềm vui đội tuyển bóng đá nam nước ta lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hơn 22.000 giáo viên ở tỉnh Lâm Đồng càng vui hơn khi tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ngày 15/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 4022/UBND-TH2 về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ảnh chụp công văn 4022 do giáo viên cung cấp.

Ảnh chụp công văn 4022 do giáo viên cung cấp.

Văn bản nêu rõ: “Luật Giáo dục số 43/2014/QH14 ngày 14/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 quy định về tiền lương: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”.

Tuy nhiên, đến nay, Trung ương chưa có văn bản quy định và hướng dẫn chính sách tiền lương mới.

Vì vậy, trong khi chờ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chính sách tiền lương mới và để hỗ trợ nhà giáo ổn định đời sống, yên tâm công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi có quy định và hướng dẫn mới của Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các đơn vị liên quan thực hiện”.

Việc 22.000 giáo viên bị cắt thâm niên ở tỉnh Lâm Đồng đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, đời sống của giáo viên.

Cắt thâm niên giáo viên khi Trung ương chưa có văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới được dư luận đánh giá là chưa hợp tình, hợp lý ở một số địa phương.

Thầy giáo T (đề nghị không nêu tên) ở Lâm Đồng chia sẻ: “Thâm niên bị cắt, trong khi chưa thực hiện chính sách tiền lương mới đã gây khó khăn trong đời sống giáo viên.

Thế nhưng khó khăn lớn hơn chính là giáo viên chúng tôi cảm thấy bất an, trong khi các địa phương khác vẫn thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên, vậy mà chúng tôi bị cắt.

Giáo viên chúng tôi xin cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho giáo viên chúng tôi trong bài viết “Lâm Đồng tạm cắt phụ cấp thâm niên 22.000 nhà giáo không phù hợp cả tình lẫn lý”.

Cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông cảm, quan tâm đến giáo viên chúng tôi, kịp thời thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo”.

Giáo viên rất mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm, thực hiện “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Trước tiên, xin hãy thực hiện đúng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho giáo viên.

Tài liệu tham khảo:

http://baolamdong.vn/xahoi/202106/tiep-tuc-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-doi-voi-nha-giao-3062034/

Sơn Quang Huyến