Lương cơ sở lên 1,8 triệu/tháng, lương nhân viên trường học tăng bao nhiêu?

27/11/2022 06:45
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Như thế, từ 01/7/2023, bảng lương nhân viên trường học sẽ tăng thêm khoảng 20,8% mỗi tháng.

Kể từ thời điểm 1/7/2023, bảng lương nhân viên trường học sẽ có nhiều thay đổi do mức lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2022).

Dưới đây là tổng hợp bảng lương nhân viên trường học mới nhất năm 2023 theo quy định mới nhất.

Ảnh minh họa, nguồn: giaoducthoidai.vn

Ảnh minh họa, nguồn: giaoducthoidai.vn

Bảng lương nhân viên thiết bị trường học

Theo Điều 6 Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT, viên chức là nhân viên thiết bị trường học áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

Bảng lương nhân viên thiết bị trường học. (Nguồn: luatvietnam.vn)

Bảng lương nhân viên thiết bị trường học. (Nguồn: luatvietnam.vn)

Việc xếp lương thực hiện như sau:

- Trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nhân viên thiết bị, thí nghiệm thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm, nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 thì tiếp tục xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

- Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

Bảng lương nhân viên thư viện

Điều 9 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định, lương của viên chức thư viện áp dụng theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

a) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;

b) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

d) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,0

Căn cứ quy định trên, mức lương cụ thể của viên chức thư viện trường học trong năm 2023 được tính như sau:

Bảng lương nhân viên thư viện. (Nguồn: luatvietnam.vn)

Bảng lương nhân viên thư viện. (Nguồn: luatvietnam.vn)

Về việc xếp lương:

Sau khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm:

- Trường hợp tuyển dụng viên chức có trình độ tiến sĩ, được bổ nhiệm vào chức danh thư viện viên hạng III => Xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.

- Trường hợp tuyển dụng viên chức có trình độ thạc sĩ, được bổ nhiệm vào chức danh thư viện viên hạng III => Xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1.

- Trường hợp tuyển dụng viên chức có trình độ đại học, được bổ nhiệm vào chức danh thư viện viên hạng III => Xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1.

- Trường hợp tuyển dụng viên chức có trình độ cao đẳng, được bổ nhiệm vào chức danh thư viện viên hạng IV => Xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.

- Trường khi tuyển dụng viên chức có trình tạo trung cấp, được bổ nhiệm vào chức danh thư viện viên hạng IV => Xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

Bảng lương nhân viên kế toán

Căn cứ Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC, các ngạch công chức chuyên ngành kế toán được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bảng 2) ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP:

- Ngạch kế toán viên cao cấp áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 - 7,55.

- Ngạch kế toán viên chính áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 - 6,38.

- Ngạch kế toán viên áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 - 4,98.

- Ngạch kế toán viên trung cấp áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 - 4,89.

Mức lương cụ thể được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng lương nhân viên kế toán. (Nguồn: luatvietnam.vn)

Bảng lương nhân viên kế toán. (Nguồn: luatvietnam.vn)

Bảng lương nhân viên văn thư

Theo Điều 15 Thông tư 02/2021/TT-BNV, công chức chuyên ngành văn thư được xếp lương như sau:

Bảng lương nhân viên văn thư. (Nguồn: luatvietnam.vn)Bảng lương nhân viên văn thư. (Nguồn: luatvietnam.vn)

Như thế, từ 01/7/2023, bảng lương nhân viên trường học sẽ tăng thêm khoảng 20,8% mỗi tháng. Tùy từng vị trí việc làm, mỗi tháng lương có thể tăng từ khoảng 576.000 đến hơn 2,3 triệu đồng.

Cao Nguyên