Lương ưu tiên cho nhà giáo, trách nhiệm cũng nhiều hơn

07/05/2019 07:03
AN NGUYÊN
(GDVN) - Chính phủ sẽ nghiên cứu, cụ thể hoá trong quá trình xây dựng đề án tiền lương mới trên nguyên tắc quy định bởi Luật giáo dục.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (viết tắt là Thường trực Ủy ban) vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Trong đó, có đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm, được gửi đến các Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Lương giáo viên sẽ được ưu tiên

Nhiều đại biểu đề nghị cần có chính sách tiền lương ưu tiên đối với nhà giáo.

Đề nghị quy định cụ thể tiêu chuẩn, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đặc thù và các vị trí việc làm khác (không phải là nhà giáo) trong cơ sở giáo dục.

Chính phủ sẽ xây dựng đề án tiền lương dựa trên những quy định trong Luật giáo dục với những quy định về đặc thù cho ngành giáo dục. Ảnh: AN
Chính phủ sẽ xây dựng đề án tiền lương dựa trên những quy định trong Luật giáo dục với những quy định về đặc thù cho ngành giáo dục. Ảnh: AN

Thường trực Ủy ban cho rằng, vấn đề chính sách tiền lương phải tương xứng với đặc thù nghề, với vị trí, vai trò của nhà giáo là quan điểm luôn được thể hiện nhất quán trong các nghị quyết của Đảng, chủ trương của Nhà nước.

Hiện nay Chính phủ đang triển khai xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật thiết kế quy định mang tính nguyên tắc về chính sách ưu tiên cho nhà giáo phù hợp đặc thù nghề nghiệp (Điều 77).

Việc xác định vị thế, vai trò của nhà giáo, về đặc thù ngành giáo dục và quy định cụ thể về chính sách lương, phụ cấp bảo đảm tương xứng với đặc thù nghề nghiệp sẽ được Chính phủ nghiên cứu, cụ thể hoá trong quá trình xây dựng đề án tiền lương mới trên nguyên tắc quy định bởi Luật này.

Bộ Giáo dục nên bãi bỏ xếp loại giáo viên bằng các giấy tờ vô bổ

Về việc quy định rõ về yêu cầu, tiêu chuẩn và chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đặc thù và các vị trí việc làm khác trong cơ sở giáo dục, Thường trực Ủy ban cho đây là một ý kiến xác đáng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã rà soát, điều chỉnh quy định về hiệu trưởng, quy định được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học và đạt chuẩn hiệu trưởng (Điều 57).

Đối với giáo viên đặc thù và các vị trí việc làm khác trong các cơ sở giáo dục, Thường trực Ủy ban đề nghị giao Chính phủ quy định ở văn bản dưới luật để phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của cơ sở giáo dục theo từng loại hình, từng cấp học.

Bổ sung trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nhiệm vụ nhà giáo về việc thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường. Bổ sung trách nhiệm của nhà giáo đối với người học dưới 18 tuổi.

Thầy cô học đại học nhưng phải nhận lương trung cấp là không công bằng

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung quy định nhà giáo gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường; quy tắc ứng xử trong nhà trường (Điều 70).

Về trách nhiệm của nhà giáo đối với người học dưới 18 tuổi, Thường trực Ủy ban cho rằng, quy định về bảo vệ trẻ em đã được quy định cụ thể trong Luật Trẻ em và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với việc bảo vệ trẻ em trong nhà trường Dự thảo Luật đã quy định cụ thể về quyền của trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em (Điều 25, Điều 80), quyền của người học được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh (Điều 82).

Đối với việc bảo vệ trẻ em ngoài nhà trường phải được thực hiện theo quy định pháp luật về lao động, hình sự, dân sự, xử lý vi phạm hành chính...

Tuy nhiên, tiếp thu một phần ý kiến đại biểu, dự thảo Luật bổ sung quy định trách nhiệm của nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và xã hội bảo đảm an toàn cho người dạy và người học (Điều 87).

AN NGUYÊN