Môn thi nào có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất trong kỳ thi quốc gia 2018?

12/07/2018 07:25
Linh Hương
(GDVN) - Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn Giáo dục Công dân có nhiều điểm 10 nhất với 309 thí sinh đạt điểm 10 môn này.

Bảng thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 

Môn thi nào có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất trong kỳ thi quốc gia 2018? ảnh 1
Linh Hương