Mua sắm tập trung chỉ khổ các trường

Mua sắm tập trung chỉ khổ các trường
(GDVN) - Hãy giao toàn quyền việc mua sắm cho nhà trường, khi cần là có ngay. Hiệu trưởng nào vi phạm mua sắm, tài chính thì đến kiểm tra và xử lý đúng theo pháp luật.