Năm 2023, Vĩnh Phúc tuyển gần 14.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

24/02/2023 06:43
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch đào tạo năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại Quyết định số 278 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, quy mô học sinh đầu năm học 2023-2024 theo chỉ tiêu kế hoạch là 329.086 em, tăng 11.767 em so với kế hoạch năm học trước.

Trong đó học sinh Mẫu giáo là 57.645; Nhà trẻ là 9.658; học sinh Tiểu học là 127.156; học sinh Trung học cơ sở là 96.692; học sinh Trung học phổ thông là 37.955.

Nhìn chung, quy mô học sinh có xu hướng tăng đều qua các năm, trong đó, học sinh tiểu học luôn có số lượng đông nhất, số học sinh ở độ tuổi nhà trẻ luôn duy trì số lượng dưới 10.000 em trong vòng 3 năm trở lại đây.

Mặc dù có quy mô học sinh lớn nhất so với các bậc học, tuy nhiên số lượng học sinh tiểu học dự kiến tuyển sinh năm nay so với năm 2022 giảm khoảng gần 3.500 em. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô học sinh ở bậc trung học cơ sở tăng nhiều nhất - khoảng gần 11.000 em (so với năm 2022).

Tổng số học sinh tuyển mới vào đầu cấp hệ công lập là 70.050 em, tăng 10.915 học sinh so với năm học trước, bao gồm: 25.450 học sinh lớp 1; 30.855 học sinh lớp 6; 13.745 học sinh lớp 10.

Cũng theo số liệu thống kê tại Quyết định, năm nay có khoảng 70.050 học sinh sẽ được tuyển mới theo hệ công lập, tăng 10.915 chỉ tiêu so với năm 2022.

Trong đó, học sinh tuyển mới ở lớp 6 tăng nhiều nhất: dự kiến tuyển sinh 30.855 học sinh - tăng 7.949 học sinh; lớp 1 dự kiến tuyển 24.450 học sinh - tăng 1.756 học sinh và lớp 10 năm 2023 dự kiến sẽ tuyển sinh khoảng 13.745 học sinh - tăng 1.210 học sinh (so với năm 2022).

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 508 trường học và cơ sở giáo dục các cấp. Trong đó, Mầm non có 177 trường (163 trường công lập, 14 trường tư thục) và 217 cơ sở mầm non tư thục. Tiểu học có 145 trường’ Trung học cơ sở có 132 trường (trong đó có 1 trường Dân tộc nội trú) và 16 trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở. Có 31 trường trung học phổ thông (29 trường công lập và 02 trường tư thục). Khối Giáo dục thường xuyên có 1 trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và 7 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Bắc Sơn