Nghệ An cấp bổ sung hơn 200 tỷ để chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng

03/02/2023 06:33
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mức cấp bổ sung là hơn 206 tỷ đồng trích từ ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2023 để chi trả cho giáo viên mầm non đã hợp đồng theo Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An ngày 31/1/2023 đã có thông báo Quyết định về việc cấp bổ sung cho ngân sách cấp huyện để chi trả cho giáo viên mầm non đã hợp đồng theo Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo đó, trong Quyết định số 198/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký ngày 19/1/2023 cho biết, tỉnh này đã trích từ ngân sách năm 2023, từ nguồn cải cách tiền lương với số tiền 206.442 triệu đồng cấp bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để chi trả tiền lương và các khoản đóng góp năm 2023 cho giáo viên mầm non đã hợp đồng theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và số giáo viên được tuyển dụng theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh họa: Trung Dũng

Ảnh minh họa: Trung Dũng

Cũng tại Quyết định nói trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh này làm thủ tục cấp phát và quản lý theo quy định hiện hành; các huyện, thành phố, thị xã sử dụng nguồn kinh phí đúng chế độ, đối tượng và mục đích được duyệt, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo thống kê, một số địa phương có tổng kinh phí tiền lương và các khoản đóng góp cấp đợt 1 trên mức 10 tỷ đồng như: Huyện Yên Thành: 25.111 triệu đồng; huyện Diễn Châu: 17.021 triệu đồng; huyện Quỳnh Lưu: 15.840 triệu đồng; Thành phố Vinh: 14.559 triệu đồng; huyện Thanh Chương: 13.569 triệu đồng; huyện Nghi Lộc: 11.159 triệu đồng; huyện Đô Lương: 11.658 triệu đồng....

Ngoài ra, một số địa phương có tổng kinh phí tiền lương và các khoản đóng góp cấp đợt dưới mức 10 tỷ đồng như: Thị xã Cửa Lò: 2.755 triệu đồng; huyện Quỳ Châu: 4.019 triệu đồng; Thị xã Thái Hòa: 5.148 triệu đồng; huyện Hưng Nguyên: 5.484 triệu đồng; huyện Tương Dương: 5.723 triệu đồng; huyện Con Cuông: 5.819 triệu đồng đồng...

Trung Dũng