Nhân tài và con người … ba chân

Nhân tài và con người … ba chân
GDVN- Công tác cán bộ, trong đó có “thu hút, trọng dụng nhân tài” phải được thực hiện liên tục, vừa có tính kế thừa vừa đổi mới.

Nhân tài và trường chuyên

Nhân tài và trường chuyên
GDVN- Qua thời gian các trường chuyên đang dần trở thành các trường chất lượng cao, tạo ra ưu thế luyện thi đầu vào đại học cho một nhóm nhỏ so với mặt bằng xã hội.

Nhân tài và nỗi niềm vào biên chế

Nhân tài và nỗi niềm vào biên chế
(GDVN) - Nhiều “nhân tài” bày tỏ băn khoăn, lo lắng vì chỉ tiêu biên chế đã siết chặt, họ không còn cơ hội để yên tâm cống hiến trong khu vực công.