Những thành công và tồn tại trong chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng

02/12/2019 08:23
AN NGUYÊN
(GDVN) - Mặc dù những chính sách về thu hút, đào tạo nhân tài của Đà Nẵng đã góp phần vào sự phát triển của thành phố nhưng quá trình thực hiện cũng nảy sinh bất cập.

Bài 1, Bài 2:

Theo đánh giá của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng thì đối tượng thuộc diện thu hút và học viên Đề án 922 sau khi được bố trí công tác đã tiếp nhận nhanh công việc, tư duy sáng tạo, chịu khó trong công tác...

Đây là nguồn nhân lực quý, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Một số có những đóng góp tích cực, nổi trội trong công tác, hình thành đội ngũ có trình độ chuyên môn giỏi trong lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, du lịch...

Bộ mặt thành phố đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều năm liền thành phố có chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính... dẫn đầu.

Còn nhiều hạn chế

Bên cạnh những hiệu quả đạt được thì quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập và chồng chéo trong chỉ tiêu ngành nghề thu hút và đào tạo.

Những thành công và tồn tại trong chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng  ảnh 1
Chính quyền Đà Nẵng đã khởi kiện các học viên Đề án 922 ra tòa để yêu cầu bồi thường. Ảnh: AN

Công tác dự báo, điều tra khảo sát để xây dựng chỉ tiêu ngành nghề thu hút và đào tạo còn nhiều hạn chế, việc xác định nhu cầu nhân sự dựa trên cảm tính, thiếu cơ sở khoa học.

Chưa gắn thu hút và đào tạo với chỉ tiêu số lượng biên chế trung ương giao dẫn đến đào tạo và thu hút còn dàn trải. Cơ cấu ngành nghề chưa phù hợp, số lượng vượt chỉ tiêu biên chế được giao.

Chính sách còn nặng đào tạo trí thức và thu hút bằng cấp, chưa đầu tư và quan tâm đào tạo kỹ năng làm việc thực tiễn.

Một số ngành nghề thu hút chỉ quan tâm đến giải quyết nhân lực cụ thể cho đơn vị, chưa thu hút được người có chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành.

Đà Nẵng dự kiến thu hút nhân tài bằng chính sách đãi ngộ chưa từng có

Một số cơ quan đơn vị chưa chú trọng đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, đối tượng được cử đi học chưa phù hợp, làm giải hiệu quả của các khóa bồi dưỡng.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thừa nhận việc chưa tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong các cơ quan, đơn vị về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một số đơn vị thụ động, miễn cưỡng trong việc tiếp nhận, tuyển dụng học viên đề án và đối tượng thu hút, nhất là trong các cơ quan hành chính.

Chưa tạo ra môi trường thuận lợi, phát huy hiệu quả nhân lực đào tạo và thu hút, khiến họ thiếu an tâm công tác;

Việc theo dõi, đánh giá và quản lý đối tượng đào tạo và thu hút cũng chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức.

Chính sách đãi ngộ, giữ chân các đối tượng thu hút và đào tạo còn nhiều vướng mắc, thiếu cơ sở pháp lý.

Thực hiện chế độ, chính sách (hỗ trợ một lần, hỗ trợ hàng tháng...) thiếu đồng bộ, chưa dựa trên năng lực và cống hiến. Việc xem xét cho thuê nhà ở còn nhiều bất cập.

Mức lương thấp, việc thành phố dừng hỗ trợ hàng tháng khiến điều kiện sống khó khăn nên đối tượng thu hút và học viên đề án chưa yên tâm công tác và cống hiến.

Tình trạng các đối tượng đào tạo và thu hút không thực hiện đúng cam kết trong thực hiện đề án, kết quả học tập không đạt yêu cầu, cá biệt vi phạm pháp luật nước sở tại.

Nhiều người có tư tưởng làm việc chờ đến hết hợp đồng để tìm kiếm công việc khác với mức lương cao hơn hoặc chấp nhận bồi hoàn kinh phí đào tạo để xin ra khỏi Đề án, nhất là khi thành phố điều chỉnh mức bồi hoàn chi phí đào tạo từ gấp 5 lần xuống mức bồi hoàn 100% kinh phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Chính sách thực hiện thời gian tới

Về chính sách phát triển nguồn nhân lực thời gian tới, Đà Nẵng sẽ ưu tiên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thông qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao và đào tạo sau đại học tại nước ngoài.

Khi có phát sinh về nhu cầu nhân lực, việc bổ sung được thực hiện trên cơ sở số lượng người làm việc được giao, yêu cầu vị trí việc làm cụ thể.

Đà Nẵng cho phép “chuyển nhượng nhân tài từ khu vực công sang tư

Ưu tiên thu hút người đến làm việc. Việc cử người đi đào tạo chỉ thực hiện trong trường hợp không thể thu thút.

Tập trung thu hút chuyên gia đầu ngành để tham gia các dự án hoặc nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác thu hút người đến việc lâu dài được thực hiện cẩn trọng, có chọn lọc, chọn người có năng lực, kinh nghiệm.

Thành phố cũng xác định sẽ đẩy mạnh công tác bồi dưỡng ngắn hạn và chuyên sâu mang tính ứng dụng cao và giải quyết các vấn đề thực tiễn thành phố.

Đối với đào tạo sau đại học thì chỉ cử cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học tại nước ngoài với điều kiện ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và yêu cầu quy hoạch đào tạo cán bộ. Khuyến khích cán bộ tự tìm học bổng để học bậc cao hơn.

Công tác sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao thì ưu tiên xem xét cho thuê nhà chung cư, việc hỗ trợ ban đầu đối với người được thu hút về làm việc lâu dài được thực hiện phù hợp với nhóm đối tượng và theo trình độ đào tạo, cơ sở đào tạo.

Xây dựng chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ thành phố dựa trên thành tích, theo đối tượng cụ thể và tương xứng với những đóng góp, tránh chủ nghĩa bình quân.

Song song với đó là việc triển khai phát triển nguồn nhân lực chất lương cao khu vực tư.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động của doanh nghiệp.

AN NGUYÊN