Những việc phải làm của của giảng viên khi đào tạo trực tuyến

12/04/2020 06:25
AN NGUYÊN
(GDVN) - Vai trò của giảng viên trong đào tạo trực tuyến được đặc biệt chú trọng như xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến, rà soát lại đề cương chi tiết học phần…

Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban đảm bảo chất lượng giáo dục (Đại học Đà Nẵng) khi nói về đào tạo trực tuyến trong bối cảnh sinh viên phải nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến các trường học phải đóng cửa, mới đây, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn về việc đảm bảo chất lượng giáo dục đối với các học phần theo phương thức đào tạo trực tuyến.

Đây được xem là sự chủ động, kịp thời trước yêu cầu quản lý, bước đầu tự xây dựng “tiêu chuẩn” đảm bảo chất lượng giáo dục đối với việc triển khai đào tạo trực tuyến và từ xa.

Những việc phải làm của của giảng viên khi đào tạo trực tuyến ảnh 1
Hỗ trợ kỹ thuật tại studio thu bài giảng điện tử cho giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Trước mắt để khắc phục khó khăn, gián đoạn học tập của sinh viên trong thời kỳ phòng tránh dịch Covid-19.

Đồng thời, sẵn sàng triển khai hình thức đào tạo này và đào tạo hỗn hợp (blended learning) trong thời gian đến trước xu thế đa dạng hóa phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục đào tạo.

Theo đó, để công nhận kết quả học tập theo phương thức đào tạo trực tuyến, cơ sở đào tạo phải đảm bảo các hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý nội dung học tập với đầy đủ công cụ học liệu, hệ thống mô phỏng thí nghiệm, thực hành.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đến động viên sinh viên tình nguyện chống giặc Covid-19

Các trường, đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng phải triển khai giám sát quá trình đào tạo, có hệ thống thi - kiểm tra đánh giá trực tuyến đảm bảo trung thực, khách quan theo chuẩn đầu ra của từng học phần; lưu hồ sơ quản lý việc dạy - học và đánh giá kết quả học tập… 

Phó Giáo sư Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban đảm bảo chất lượng giáo dục (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ, vai trò của giảng viên trong đào tạo trực tuyến được đặc biệt chú trọng.

Đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến, rà soát lại đề cương chi tiết học phần theo phương thức đào tạo trực tuyến.

“Cơ sở đào tạo xây dựng quy định cụ thể đối với đào tạo trực tuyến, đặc biệt là quy định đối với mỗi học phần về thời lượng đào tạo trực tuyến (trong tuần) phù hợp để giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo trực tuyến.

Trên nguyên tắc đảm bảo tốt, đầy đủ các chuẩn đầu ra của học phần cho người học. Có thể điều chỉnh, tinh giản bớt một số nội dung giảng dạy ít quan trọng trong đào tạo truyền thống khi thực hiện đào tạo trực tuyến.

Nhưng phải đảm bảo sự tương đương giữa các chuẩn đầu ra của học phần theo phương thức đào tạo trực tuyến với phương thức tập trung truyền thống”, thầy Việt cho hay.

Trường hợp một số chuẩn đầu ra học phần không thể giảng dạy theo phương thức đào tạo trực tuyến thì có thể xem xét, áp dụng phương thức đào tạo hỗn hợp, dạy trực tuyến những nội dung mang tính lý thuyết.

Và triển khai các phần thực hành, thí nghiệm khi sinh viên trở lại học tập trung.

Ứng dụng dạy trực tuyến giúp thầy và trò tương tác dễ dàng

“Vai trò chủ động, tự giác của người học và sự gắn kết với giảng viên được nhấn mạnh.

Theo đó, giảng viên phải thông báo cho người học đề cương chi tiết, kế hoạch giảng dạy (theo phương thức đào tạo trực tuyến);

Khuyến khích giảng viên thiết kế học phần phát huy tính chủ động, tích cực, “lấy người học làm trung tâm”; hỗ trợ người học tương tác, thảo luận và phát triển các kỹ năng cần thiết.

Điều quan trọng là giảng viên phải triển khai tốt việc đào tạo theo chuẩn đầu ra, hướng tới giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần cũng như của mỗi buổi học.

Các chuẩn đầu ra của mỗi buổi học phải cụ thể, đo lường đánh giá được và góp phần hỗ trợ, giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần” - Phó Giáo sư Đinh Thành Việt nhấn mạnh.

Đại học Đà Nẵng cũng giao các cơ sở đào tạo quyết định phương thức kiểm tra đánh giá học phần trực tuyến với yêu cầu các bài thi, kiểm tra/đánh giá phải được thực hiện nhất quán với mô tả trong đề cương chi tiết học phần (theo phương thức đào tạo trực tuyến).

Qua đó, đảm bảo độ tin cậy, đánh giá được mức độ đạt các chuẩn đầu ra  của người học.

AN NGUYÊN