Ông Lưu Tiến Quang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk

01/11/2023 15:19
Kim Ngân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho ông Lưu Tiến Quang.

Theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 9/8 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Lưu Tiến Quang được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh H’Yim Kđoh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho ông Lưu Tiến Quang. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh H’Yim Kđoh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho ông Lưu Tiến Quang. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Sáng 1/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 1/11.

Ông Lưu Tiến Quang sinh năm 1979, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính. Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lưu Tiến Quang vào công tác ở ngành giáo dục bắt đầu với vị trí giáo viên, trải qua nhiều vị trí công tác ở các trường trung học phổ thông và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Năm 2019, ông được điều động, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk.

Kim Ngân