Huế giữ nguyên phương án thi lớp 10

Huế giữ nguyên phương án thi lớp 10
GDVN- Trong trường hợp thí sinh dự thi là các F (liên quan đến bệnh nhân Covid-19) thì Sở sẽ tổ chức thi nhiều đợt, bố trí các phòng thi, hội đồng thi và đề thi riêng.

Có thể xử tù thí sinh vi phạm Thi quốc gia

Có thể xử tù thí sinh vi phạm Thi quốc gia
(GDVN) - Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi hoặc có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần thì bị 0 điểm.