Quảng Ngãi có 2147 trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi có sai sót

29/05/2018 13:03
THIÊN ẤN
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi phát hiện 2.147 trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi có sai sót và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 738/SGDĐT-CNTX, ngày 28/5/2018 do Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái ký, chỉ rõ những sai sót của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh khi thực hiện và bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Quảng Ngãi có 2147 trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi có sai sót ảnh 1
Công văn số 738/SGDĐT-CNTX, ngày 28/5/2018 do Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái ký (Ảnh: tác giả cung cấp).

Trước đó, từ 23-28/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 4 đoàn công tác đi kiểm tra thực tế nhiệm vụ thu nhận và xử lý hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi nhằm chấn chỉnh những sai sót như:

Nhập sai thông tin của thí sinh, in phiếu đăng ký dự thi của thí sinh nhưng thí sinh không ký kiểm dò, bố trí kiểm tra chéo chưa hợp lý.

Các đoàn công tác đã yêu cầu, nhắc nhở các trường trung học phổ thông tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi khắc phục những hạn chế, sai sót, tổ chức rà soát thật kỹ các thông tin của thí sinh và thực hiện đúng quy trình kiểm tra hồ sơ theo quy định trước khi bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, khi bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi về Sở, bộ phận tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị đã phát hiện 2.051 trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi có sai sót chưa nghiêm trọng (đã điều chỉnh kịp thời) và 96 trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi sai sót Sở Giáo dục và Đào tạo không điều chỉnh được (phải xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh) thuộc về trách nhiệm của 17 trường trung học phổ thông (có bảng thống kê đính kèm).

Quảng Ngãi có 2147 trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi có sai sót ảnh 2
Danh sách các trường có sai sót (Ảnh: tác giả cung cấp).

Công văn này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi có sai sót phải nghiêm túc kiểm điểm theo Hướng dẫn tại Công văn số 991/BGDĐT-QLCL, ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời làm căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại cuối năm các bộ phận, cá nhân có liên quan.

THIÊN ẤN