Sẽ không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ trung cấp, cao đẳng

07/11/2018 11:19
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các địa phương chủ trương không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm.

Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ ra thực trạng về đội ngũ giáo viên hiện nay "bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục"; 

Đồng thời tại mục 6, Phần nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết đã nêu: "Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm". 

Hơn nữa, trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo QĐ số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ (điểm c, mục 2. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phần V. Các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020) đã nêu rõ: 

“Đến năm 2020, 100% giáo viên Mầm non và phổ thông đạt Chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 60% giáo viên Mầm non, 100% giáo viên Tiểu học, 88% giáo viên  trung học cơ sở và 16% giáo viên trung học phổ thông đạt trình độ đào tạo trên Chuẩn”.

Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học từ trung cấp lên đại học sư phạm là tất yếu và sẽ là bước đột phá, đổi mới mạnh mẽ nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29/TW và Nghị quyết 88/QH.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương 5 năm tới, không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học trình độ trung cấp, cao đẳng sư phạm (Ảnh minh họa: VTV)
Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương 5 năm tới, không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học trình độ trung cấp, cao đẳng sư phạm (Ảnh minh họa: VTV)

Theo thống kê, tại thời điểm tháng 01/2018, trình độ giáo viên tiểu học về cơ bản đã đạt trên Chuẩn so với quy định của Luật Giáo dục hiện hành. 

Cụ thể, tổng số giáo viên Tiểu học cả nước là 396.203, trong đó, trình độ dưới Trung cấp sư phạm: 178 giáo viên, chiếm tỷ lệ 0,04 %; Trình độ Trung cấp sư phạm: 36.530 giáo viên, chiếm tỷ lệ 9,22 %; Trình độ Cao đẳng sư phạm: 123.226 giáo viên, đạt tỷ lệ 31,10 %; Trình độ Đại học trở lên: 236.269 giáo viên, đạt tỷ lệ 59,63 %.

Tổng số giáo viên tiểu học đạt trình độ đào tạo trên Chuẩn (từ Cao đẳng sư phạm trở lên): 359.495 giáo viên, đạt tỷ lệ 90,73 %. Tổng số giáo viên tiểu học đạt trình độ đào tạo từ đại học trở lên: 236.269 giáo viên, đạt tỷ lệ 59,63%.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi đưa ra dự thảo nâng chuẩn giáo viên tiểu học, Bộ đã tham khảo Chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học của các nước. 

Theo đó, giáo viên tiểu học ở phần lớn các nước đều có bằng đại học hoặc sau đại học (Thạc sỹ hoặc chứng chỉ sau đại học) như: Phần Lan, Đan Mạch, Thuy Điển, Hà Lan, Anh (và phần lớn các nước Tây Âu khác), Australia, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Hồng Kong, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia,...

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê, hiện nay cả nước có 59,63 % giáo viên tiểu học đạt trình độ đào tạo từ đại học sư phạm trở lên và còn 40,36 % (159.934 giáo viên) cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn.

Sẽ không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ trung cấp, cao đẳng ảnh 2Giáo viên chưa đạt chuẩn nhưng thời gian công tác còn lại dưới 5 năm sẽ ra sao?

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại để nâng chuẩn trình độ giáo viên từ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm lên đại học sư phạm trong thời gian khoảng 5 năm và chủ trương không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm.

Theo đó, đối với những giáo viên chưa đạt Chuẩn còn thời gian công tác từ 5 năm trở lên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học sư phạm phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch đào tạo nâng Chuẩn trình độ gắn với việc bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới theo hình thức “cuốn chiếu” cùng với lộ trình triển khai hàng năm ở các khối lớp với các hình thức linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, thực chất, không chạy theo số lượng.

Đối với những giáo viên chưa đạt trình độ Đại học còn thời gian công tác từ 1 đến dưới 5 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương phối hợp với các trường Sư phạm thiết kế các khóa bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới theo các chuyên đề phù hợp.

Điểm a khoản 1 Điều 72 Dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục như sau:

“Có bằng cao đẳng sư phạm đối với giáo viên mầm non; có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đối với giáo viên tiểu học.”

Thùy Linh