Sở GD Hòa Bình yêu cầu tuyển sinh vào lớp 10 không quá 45 học sinh/lớp

29/03/2022 06:58
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình hướng dẫn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 khối các Trường dân tộc nội trú và các Trường trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về "xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 khối các Trường dân tộc nội trú và các Trường trung học phổ thông".

Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 6 theo hướng ổn định quy mô, số học sinh tuyển mới lớp 6 bằng với số học sinh ra trường lớp 9 và đã xác định rõ được đối tượng vùng tuyển, chỉ tiêu cho từng vùng xét tuyển.

Với chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10, quy mô tuyển mới phải phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là đội ngũ giáo viên cấp trung học phổ thông, cơ cấu giáo viên bộ môn...đã được giao biên chế và tính theo định mức giáo viên trên lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên tinh thần ổn định quy mô.

Trường hợp tăng chỉ tiêu phải có văn bản báo cáo, giải trình làm rõ, có cam kết đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học, nuôi dưỡng học sinh.

Đối với các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Giáo dục chỉ đạo các đơn vị tuyển sinh không quá 45 học sinh/lớp. (Ảnh minh họa: nguồn Báo Giáo dục Thời đại)

Đối với các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Giáo dục chỉ đạo các đơn vị tuyển sinh không quá 45 học sinh/lớp. (Ảnh minh họa: nguồn Báo Giáo dục Thời đại)

Đối với các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình chỉ đạo thống kê rà soát số học sinh lớp 9 vùng tuyển sinh để đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 – 2023 cho phù hợp, đủ chỉ tiêu tuyển.

"Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 biên chế không quá 45 học sinh/lớp theo hướng ổn định, không tăng quy mô học sinh, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên", Sở Giáo dục yêu cầu.

Với những trường cơ sở vật chất còn thiếu, không đảm bảo tỷ lệ biên chế giáo viên tính toán đề xuất giảm chỉ tiêu tuyển sinh, giảm lớp đầu vào hoặc dồn lớp các lớp 11, lớp 12 (năm học 2022-2023) có quy mô mỏng nhưng đảm bảo sau khi dồn lớp số học sinh không vượt quá 45 học sinh/ lớp.

Đối với các trường đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào, tăng quy mô lớp phải giải trình làm rõ về nguồn tuyển sinh, cam kết đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch tuyển sinh và báo cáo về Sở trước ngày 15/4/2022.

Mạnh Đoàn