Sở Giáo dục TP.HCM nói gì về việc 9/2 nhận công văn Bộ xin góp ý, 10/2 hết hạn?

13/02/2022 06:48
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói gì về việc yêu cầu giáo viên góp ý kiến quá gấp gáp?

Ngày 8/2/2022, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 295/SGDĐT-TCCB, về việc lấy ý kiến của giáo viên về nội dung số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, căn cứ vào văn bản của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, để Bộ Giáo dục có cơ sở điều chỉnh, bổ sung các Thông tư số 01,02,03 và 04/2021 phù hợp với Quy định mới của Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/20217/NĐ-CP quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, Sở Gáo dục và Đào tạo đề nghị:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, các quận huyện triển khai đến các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quản lý (bao gồm cả Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên) để thủ trưởng đơn vị lấy ý kiến từng giáo viên.

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức lấy ý kiến của từng giáo viên trong đơn vị.

Cách thức triển khai là lấy ý kiến trực tuyến, thông qua tài khoản bồi dưỡng trực tuyến trên hệ thống bồi dưỡng của giáo viên trên TEMIS trong phần khảo sát. Thời gian lấy ý kiến là từ ngày 28/1 đến 10/2/2022.

Sở Giáo dục TP.HCM nói gì về việc 9/2 nhận công văn Bộ xin góp ý, 10/2 hết hạn? ảnh 1

Công văn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục (ảnh: A.D)

Trước đó, tại văn bản số 74/NGCBQLGD-CSNGCB của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, do Cục trưởng Vũ Minh Đức ký ngày 26/1/2022, thời gian triển khai nhận ý kiến đóng góp của giáo viên trong nội dung này là từ ngày 26/1 đến 10/2/2022.

Nhiều ý kiến của giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, văn bản của Sở ký ngày 8/2, đến tay và được phổ biến tới giáo viên sau đó một ngày (9/2), sau đó 1 ngày đã phải nộp lại (10/2).


9/2 nhận công văn Bộ Giáo dục xin góp ý, 10/2 hết hạn, tôi thấy "bệnh hình thức"

Ngoài ra, thời gian ghi trong văn bản 295 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lại nằm trong khoảng thời gian giáo viên nghỉ tết, nên giáo viên không thể có đủ thời gian để đóng góp ý kiến được, hoặc có gửi thì cũng không thể nêu ý kiến chất lượng.

Ngày 11/2, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc triển khai lấy ý kiến của giáo viên về nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đã triển khai trước đó rồi, giờ chỉ nhắc lại thôi.

Đây là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn chót là ngày 10/2/2022, nên giáo viên có thể đóng góp hay không đóng góp ý kiến, có những ý kiến bức xúc, tâm tư gì, xoay quanh nội dung nào thì có thể góp ý theo hình thức trực tuyến trên TEMIS.

Việt Dũng