Sôi nổi các hoạt động công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

11/07/2024 09:31
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Công đoàn Trường Đại học Mở TP.HCM đã có nhiều hoạt động tích cực, đạt hiệu quả và thành tích cao trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức công đoàn.

Công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 11/4/1991 theo Quyết định số 08/QĐ-TC của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, hoạt động công đoàn đã có nhiều hoạt động tích cực, đạt hiệu quả và thành tích cao trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức công đoàn.

Tính từ giai đoạn thành lập đến nay, Công đoàn trường đã trải qua 10 lần Đại hội.

Tháng 3/2023, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông qua Đại hội, đã bầu chọn ra 13 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, trong đó, có 6 nhân sự là nữ.

dhmo1.jpg
Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 và các đại biểu, khách mời.

Công đoàn trường có chức năng, nhiệm vụ: chăm lo đời sống, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức - người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong trường đại học;

Tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ nhà giáo, người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường;

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn Giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh.

dhmo2.jpg
Hội thi văn nghệ mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của Công đoàn trường.

Công đoàn trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam giao.

dhmo3.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Thành Đô - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Cờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Lê Xuân Trường - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao, xếp loại công đoàn vững mạnh liên tục trong các năm học từ 2002 - 2023 và được Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen và cờ thưởng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm học.

Thu Giang