SV ĐHSP Hà Nội 2 được biểu dương trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022

27/07/2022 11:18
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Tại Hội nghị trao thưởng gương học tập tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022, Trường ĐHSP Hà Nội2 có 2 sinh viên được khen.

Ngày 26/7, tại Cung Trí thức Thành phố, Hội khuyến học thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trao thưởng gương học tập tiêu biểu với chủ đề “Tự học và sáng tạo”, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh (Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội) cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Khuyến học thành phố đã đạt được những thành quả tốt đẹp trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Cụ thể, trong 6 tháng qua, Hội Khuyến học thành phố đã trao 100 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; tổng số tiền trao thưởng của Hội cho các đối tượng là 320 triệu đồng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong số các đơn vị được Hội Khuyến học thành phố Hà Nội vinh danh trong dịp này.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong số các đơn vị được Hội Khuyến học thành phố Hà Nội vinh danh trong dịp này.

Năm 2021, Hà Nội đứng đầu cả nước về quy mô phong trào khuyến học với gần 1,4 triệu gia đình học tập (đạt tỷ lệ trên 71,2%), hơn 8.300 dòng học học tập (đạt gần 70%); hơn 5.200 cộng đồng học tập (đạt tỉ lệ trên 90%) và hơn 3.000 đơn vị học tập (đạt tỉ lệ hơn 95,3%). Hiện, tổng số hội viên không ngừng phát triển với gần 1,4 triệu (đạt tỉ lệ 17,5% dân số toàn thành phố); Hội đã phát triển thêm được 5 tổ chức khuyến học ở các trường đại học và cao đẳng, đưa tổng tổ chức Hội là 74 đơn vị”.

Bên cạnh đó Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế của phong trào, và những giải pháp để Hội hoàn thành mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội vinh danh những cá nhân, đơn vị tài trợ, góp phần phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong số các đơn vị được Hội Khuyến học thành phố Hà Nội vinh danh trong dịp này.

Cũng trong dịp này, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên, người lao động là tấm gương tiêu biểu trong học tập.

Đặc biệt, trong đó, hai sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vinh dự được nhận phần thưởng tại Hội nghị.

Sinh viên Tạ Thanh Huyền (K47A Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) được công nhận “Là gương học tập tiêu biểu” năm 2022.

Sinh viên Tạ Thanh Huyền (K47A Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) tại Hội nghị trao thưởng.

Sinh viên Tạ Thanh Huyền (K47A Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) tại Hội nghị trao thưởng.

Sinh viên Nông Thị Trang (K46B Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) được công nhận “Là gương có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập”.

Với những phần thưởng khích lệ trên, nhà trường tin tưởng sẽ tạo động lực để các học sinh, sinh viên, người lao động và các đơn vị tiếp tục trở thành những tấm gương sáng trong phong trào “Tự học và sáng tạo” và “Khuyến học, khuyến tài”, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tại hội nghị, đã trao thưởng cho 187 gương học tập tiêu biểu, trong đó có 51 người lao động, 65 học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, 71 học sinh, sinh viên tài năng. Trong số các gương học sinh tiêu biểu có 13 cá nhân là thương binh và con em các gia đình thương binh, liệt sĩ. Đây là những tấm gương luôn nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Thủ đô và đất nước.

Ngân Chi