Hậu tiến sĩ bị "lãng quên"

20/07/2021 06:30
GDVN- Không quá đáng khi nói học xong tiến sĩ mới chỉ là học một nghề cao cấp để sau này dấn thân vào “nghề” nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.