"Giáo viên mà mua bán dâm thì nhục quá"

14/10/2012 07:19
"Thầy giáo mà mua bán dâm như vụ ông hiệu trưởng ở Hà Giang thì thật nhục nhã và xấu hổ cho nghề quá. Và điều đó xúc phạm tới tất cả các nhà giáo chân chính..." Đó là một trong những chia sẻ của bà Đỗ Thị Bình (nguyên cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) với phóng viên.