Thanh tra nhân dân, bù nhìn hay chỗ dựa?

12/04/2017 08:34
(GDVN) - Sự thật là nhiều người thanh tra cũng không tội gì làm cho nghiêm, cho đúng để anh em, đồng nghiệp, lãnh đạo chiếu tướng, cô lập, gây khó dễ cho mình.