Về hệ thống giáo dục mở

21/05/2019 06:50
(GDVN) - Hệ thống mở không có mục đích tự thân. Mục đích của hệ thống này là để tạo ra chất lượng và tăng động lực của giáo dục.

Đang diễn ra hội thảo về giáo dục mở

16/05/2018 08:48
(GDVN) - Hôm nay (16/5), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế".

“Mở để học – Học để mở”

01/05/2018 06:06
(GDVN) - Nền giáo dục mở phải được xây dựng thông qua con đường xã hội hóa giáo dục, đó là ý kiến của Viện sĩ Cao Văn Phường - Trường Đại học Bình Dương.