QH cần giám sát đặc biệt tập đoàn nhà nước

09/06/2012 07:35
Chính phủ cần tạm dừng ngay việc thành lập mới tập đoàn kinh tế nhà nước, kiểm kê lại vốn, tài sản nhà nước tại tất cả tập đoàn kinh tế nhà nước xem còn bao nhiêu, lỗ và thất thoát bao nhiêu.

Giao thông: Mất kiểm soát!

30/10/2011 06:02
Các giải pháp Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng gặp phải sự hoài nghi của không ít người.