Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
(GDVN) - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến dịch Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang.

Lịch sử như chiếc bánh trôi…

Lịch sử như chiếc bánh trôi…
(GDVN) - Không biết lịch sử đất nước thì lấy gì để bồi đắp lòng tự hào dân tộc, làm sao có ý chí chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia?

Ngộ nhận là mẹ đẻ của thất bại

Ngộ nhận là mẹ đẻ của thất bại
(GDVN) - Một khi đã ngộ nhận thì dễ “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, dễ ban hành quyết sách theo kiểu duy ý chí, không phù hợp với thực tiễn.