Cõng yêu thương lên đại ngàn

27/07/2020 06:35
GDVN- Những cơn sốt rét rừng đã từng đưa một số thầy giáo mãi mãi phiêu diêu trong cõi vĩnh hằng, để trang giáo án dừng lại dở dang giữa đại ngàn Trường Sơn.